دفتر بنیاد EFQM اروپا در ایران

از سال ۲۰۱۶ بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) فعالیت رسمی خود را در ایران آغاز نموده و قصد دارد تا به سازمان‌های ایرانی همچون سازمان‌های سراسر دنیا در مسیر سرآمدی کسب و کار  در قالب برنامه‌های مختلف تقدیر و ارزیابی، آموزش مهارتی و  تسهیم تجربیات یاری رساند. همچنین نظام یکپارچه عضویت سازمان‌های ایرانی در EFQM امکان بهره‌مندی همزمان از مزیت‌های این عضویت در برنامه‌های EFQM در ایران و اروپا را فراهم می‌آورد.
در سال ۱۹۸۸ روسای چهارده سازمان پیشرو کسب و کار اروپا طی نشستی مشترک بیانیه تشکیل بنیادی در اروپا به منظور ‌ارتقای رقابت‌پذیری کسب و کارهای اروپایی را امضا نمودند. بر این اساس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM: European Foundation for Quality Management) در سال ۱۹۸۹ با اعلام رسمی تعهد ۶۷ سازمان پیشرو اروپا به اهداف این بنیاد، آغاز به کار نمود. ادامه....

برنامه‌های در حال ثبت‌نامخدمات EFQM در ایران

ارزیابی و تقدیر از سازمان‌ها

سازمان‌های ایرانی  توسط ارزیابان بین‌المللی EFQM از اروپا ارزیابی شده و اسامی آنها در کنار سازمان‌های شرکت‌کننده در سطوح مختلف ارزیابی EFQM از سراسر جهان قرار می‌گیرد و برندگان نشان سازمان سرآمد ایران (Iran National EFQM Excellence Award)، در ارزیابی نشان EFQM اروپا حضور خواهند یافت. 

دوره‌های رسمی آموزش مهارتی

بنیاد EFQM با ارائه فرصتهای آموزش مهارتی و توسعه توانمندی‌های افراد که بر پایه یادگیری مبتنی بر شیوه های تجربی و به اشتراک‌گذاری تجربیات میان سازمان‌ها طراحی شده است؛ به آماده‌سازی نسل جدید رهبران کسب و کار در سراسر جهان می‌پردازد.

به اشتراک‌گذاری تجربیات کاربردی

خدمات به اشتراک گذاری تجربیات EFQM با تاکید بر تعاملات رو در رو و بازدید از نزدیک از مجموعه اقدامات سازمان‌های پیشروی دنیا در حوزه سرآمدی و بحث و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها، راهکارها و دستاوردهای سازمانی درمسیر سرآمدی، در ایران و سراسر جهان ارائه می‌شود. 

EFQM مرجع سرآمدی سازمان‌های پیشرو دنیا

ٍEFQM ارائه دهنده پیشنهادات بهبود ارزشمند به ما است

مدل EFQM یک منبع الهام بخشی برای سازمان ما است

آموزش های EFQM توسط متخصصین حرفه‌ای با تجربه در تئوری و هم پیاده‌سازی ارائه می‌شود

EFQM به روایت اعداد

بیش از ۳۵۰۰۰ سازمان استفاده کننده

در طول سال‌های گذشته بیش از ۳۵۰۰۰ سازمان از اروپا و سراسر جهان از مدل EFQM به عنوان راهنمای اصلی خود در مسیر سرآمدی استفاده نموده‌اند.

بیش از ۹۰ درصد رضایت از تاثیر

به عقیده بیش از ۹۰٪ اعضای EFQM استفاده از مدل EFQM به بهبود سازمان آن‌ها کمک نموده است.

بیش از ۵۰۰ سازمان عضو فعال

عضویت بیش از ۵۰۰ سازمان کوچک، متوسط و بزرگ از حوزه‌های صنعت نفت، فولاد، مالی، پروژه‌محور، تحقیقاتی، فناوری اطلاعات، بهداشتی، عمومی و خدماتی

بیش از ۲۵ سال توسعه پیوسته

به‌روز رسانی مداوم و همراه با تحولات کسب و کار در مدل EFQM به منظور حفظ جایگاه آن به عنوان راهنمای سرآمدی سازمان‌ها

خدمات مرکز EFQM ایران از نگاه مدیران برجسته کشور


خدمات مرکز EFQM ایران به شرکت‌های فعال در صنعت فولاد ایران کمک می‌کند تا بهترین روش‌های مدیریتی جهان را به کار گیرند.

با آموزش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی مرکز EFQM ایران صنعت پتروشیمی گام‌های خود به سوی برتری در سطح دنیا را سریع‌تر بر می‌دارد.

مدل، آموزش‌ها و الگوبرداری‌ها در برنامه‌های بین‌المللی مرکز EFQM ایران، مبنای مدیریت یکپارچه سازمانی ما را تشکیل می‌دهد.