ارزیابی EFQM

EFQM Assessment & Rcognition

مدل سرآمدی EFQM چهارچوبی کلان برای کلیه سازمان‌ها فراهم می‌آورد تا به واسطه آن  سطح فعلی سرآمدی خود را ارزیابی نمایند. این مدل برای سازمان نگرشی جامع بر عملکرد خود را میسر می‌سازد و به سازمان در این موارد کمک می‌نماید: 1) دستیابی به درک مناسبی از میزان اثرگذاری سازمان در جاری‌سازی استراتژی‌ها 2) شناسایی روابط علی و معلولی میان اقدامات سازمان و نتایج حاصل از آن‌ها 3) شناسایی قوت‌ها و فرصت‌های اولویت‌دار حال حاضر سازمان برای ارتقا در جهت اهداف استراتژیک 4) شناسایی فرصت‌های الگوبرداری و آنچه سازمان می‌تواند با سایرین تسهیم نموده و یا از آن‌ها بیاموزد 5) تعیین مبنایی که با کمک آن سازمان روند پیشرفت خود را اندازه‌گیری نماید

برنامه‌های رسمی ارزیابی و تقدیر EFQM از سازمان‌ها در ایران در قالب خود ارزیابی‌های درونی و ارزیابی توسط ارزیابان EFQM اروپا و ارائه گزارشات دقیق و جامع از وضعیت سازمان و فرصت‌های ارتقا در جهت سرآمدی، برگزار می‌شود. سازمان‌های شرکت کننده در  سه ارزیابی 1) ارزیابی نشان سازمان سرآمد ایران، 2) ارزیابی سطح شناخته شدن به سرآمدی و نیز 3) ارزیابی سطح تعهد به سرآمدی، ضمن ارزیابی توسط ارزیابان بین‌المللی EFQM از اروپا، در سطح بین‌المللی مورد تقدیر قرار گرفته و اسامی آنان توسط بنیاد EFQM در کنار سایر سازمان‌های شرکت‌کننده در سطوح مختلف ارزیابی EFQM از سراسر جهان قرار می‌گیرد و برترین سازمان‌های ایرانی در ارزیابی نشان سازمان سرآمد ایران (Iran National EFQM Excellence Award) که زیر نظر بنیاد EFQM برگزار می‌شود، امکان حضور در جایزه EFQM اروپا را خواهند داشت. 

ارزیابی نشان سازمان سرآمد ایران  (Iran National EFQM Excellence Award) بر اساس الگوی EFQM و به طور رسمی زیر نظر بنیاد EFQM اروپا هر ساله در کشور از سوی نمایندگی EFQM در ایران برگزار می‌شود. ارزیابی سازمان و تدوین گزارش تحلیلی اختصاصی سازمان در این ارزیابی توسط ارزیابان رسمی EFQM اروپا صورت گرفته و سازمان‌های برنده نشان سازمان سرآمد ایران می‌توانند در ارزیابی نشان سرآمدی EFQM اروپا شرکت نمایند. جهت حضور در این ارزیابی سطح نشان، سازمان‌های متقاضی باید سطح 5 ستاره شناخته شدن به سرآمدی را از EFQM کسب نموده باشند.


ارزیابی شناخته شدن به سرآمدی (Recognised for Excellence) در سه سطح سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره برگزار شده و بستر یادگیری را برای کلیه افراد درگیر در فرآیند سرآمدی کسب و کار سازمان فراهم می‌آورد. این بستر با ارائه ورودی‌های لازم به ارزیابان EFQM از طریق مصاحبه‌ها و بازدیدهای به عمل آمده در محل سازمان و نیز در گزارش تدوین شده از سوی ارزیابان فراهم می‌شود. مشارکت فعال کلیه سطوح سازمان، بازخورد دقیق، تقدیر در سطح بین‌المللی و ارتقای ارزش‌آفرینی به ذی‌نفعان از ویژگی‌های بارز این ارزیابی است.

 

حتی طولانی‌ترین مسیرها نیز با یک گام ساده آغاز می‌شوند. ارزیابی تعهد به سرآمدی (Committed to Excellence) که در دو سطح یک ستاره و دو ستاره برگزار می‌شود، به منظور کمک به سازمان در جهت اطمینان از آنکه گام نخست در مسیر سرآمدی را به درستی برداشته، طراحی شده است. در این سطح از ارزیابی، فرهنگ سرآمدی در سازمان بسط یافته و اشتیاق به بهبود به کل سازمان تسری می‌یاید. همچنین سازمان گزارشی تحلیلی از سوی یک مرجع معتبر و  مستقل دریافت داشته و فعالیت‌های خود را بر روی نقاط حائز اهمیت جهت ارتقای سازمانی متمرکز می‌نماید.