رویدادهای EFQM

EFQM Sharing What Works

جهان هیچ‌گاه از تغییر باز نمی‌ایستد. همواره ایده‌های جدید، فناوری‌های جدید، و فرصت‌های جدیدی به وجود می‌آید. سازمان‌ها نیازمند انطباق‌پذیری مداوم به منظور حفظ رقابت‌پذیری خود هستند. بدین منظور، سازمان‌ها باید یادگیری داشته باشند. سازمان‌ها نیز مانند افراد از تجربیات خود و یا تجربیات دیگران یادگیری دارند. EFQM به دنیایی باور دارد که در آن سازمان‌ها ایده‌ها، تجربیات و یادگیری‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا به رشد اقتصادی پایدار دست یابند. در نهایت یک اقتصاد قوی و پایدار به همه سود خواهد رساند.مجموعه خدمات EFQM در ایران و سایر نقاط جهان در حوزه به اشتراک‌گذاری تجربیات، بر  پایه تعاملات برد برد میان سازمان‌ها و شامل روش‌های مختلف تسهیم تجربیات است.


 

خدمات تسهیم تجربیات EFQM با تاکید بر تعاملات رو در رو و بازدید از نزدیک از مجموعه اقدامات سازمان‌های پیشرو و بحث و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها، راهکارها و دستاوردهای سازمانی درمسیر سرآمدی، در ایران و سراسر جهان ارائه می‌شود. EFQM بر این باور است که این خدمات در کنار آموزش و ارزیابی می‌تواند سازمان را به خوبی در برابر تغییرات وچالش‌های اجتناب‌ناپدیرمحیط کسب و کار آماده سازد و به رشد جمعی سازمان‌ها و محیط اقتصادی که در آن فعالیت می‌کنند منجر گردد. همچنین خدمات تسهیم تجربیات این اطمینان را ایجاد  می‌کند که سازمان همواره از به‌روزترین ابزارها و رویکردهای لازم در مسیر سرآمدی مطلع و با شیوه‌های به‌کارگیری آن‌ها در شرایط مختلف آشنا است. 

سازمان‌های ایرانی از این پس به طور مستقیم و از کانال دفتر نمایندگی EFQM در ایران می‌توانند در فروم سالیانه EFQM در اروپا حضور یابند. فروم سالیانه EFQM در اروپا فرصت منحصر به فردی برای سازمان‌هاست که از آخرین تحولات و دستاوردهای حوزه سرآمدی سازمانی اطلاع یابند. این فروم همچنین بستر مناسبی برای تعامل میان سازمان‌ها و خبرگان آنها به منظور تعامل رو در رو با یکدیگر و بررسی مستقیم فرصت‌های همکاری و به اشتراک‌گذاری تجربیات میان آنان در اختیار می‌گذارد و از این رو همواره با استقبال گسترده سازمان‌های پیشرو از سراسر دنیا مواجه می‌شود.

نمایندگی رسمی EFQM در ایران هر ساله پس از پایان ارزیابی‌های EFQM در ایران، فروم سرآمدی ایران (Iran Excellence Forum) را زیر نظر مستقیم EFQM برگزار می‌نماید. در این فروم برترین تجربیات سازمان‌های ایرانی با سایر سازمان‌ها به اشتراک گذاشته شده و سازمان‌های کاندید نشان جایزه EFQM اروپا نیز به ارائه تجربیات خود در حوزه سرآمدی کسب و کار می‌پردازند.در این فروم همچنین سازمان‌های شرکت کننده در ارزیابی‌های EFQM در ایران شامل سطوح تعهد، جایزه و نشان، گواهی‌های رسمی خود از سوی بنیاد EFQM اروپا را دریافت می‌دارند.

یکی از برنامه‌های مهم EFQM در طول سال، برگزاری نشست‌های بازدید از شیوه‌های تجربی سودمند سازمان‌ها در حوزه سرآمدی کسب و کار است. به منظور ارتقای ارثربخشی اقدامات سازمان‌ها در حوزه الگوبرداری هدف‌مند و مستقیم از سازمان‌های پیشرو دنیا، دفتر نمایندگی EFQM در ایران علاوه بر انجام هماهنگی‌های حضور سازمان‌های ایرانی در برنامه‌های بین‌المللی EFQM به منظور بازدیدهای منسجم از مجموعه‌ای از سازمان‌های برتر دنیا در ارزیابی‌های EFQM، برنامه‌های بازدید شیوه‌های تجربی سودمند ویژه سازمان‌های کشور را نیز برگزار می‌نماید. در این بازدیدها فرصت تعامل مستقیم و نگاهی بی واسطه به چالش‌ها، راهکارها و دستاوردهای سازمان‌های پیشرو دنیا در مسیر سرآمدی فراهم می‌آید.