مراسم رسمی EFQM

افتتاح دفتر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) در ایران

/post-3/

مراسم آغاز به کار بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در ایران امروز با حضور لئون توسنت رئیس این بنیاد و سعید سهراب پور استاد دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به عنوان رئیس نمایندگی بنیاد EFQM در ایران برگزار شد. جایزه EFQM به عنوان بزرگترین و معتبرترین الگو ارزیابی در حوزه مدیریت...